Loading...
Share this Job
Primary Location: 

Norway - Rubbestadneset, NO

Function:  Service Delivery
Job Category:  Support Functions

Senior Service Engineer, Controls

Wärtsilä Norway AS sin felt service avdeling  søker etter en erfaren Senior Service Engineer innenfor fagområdet engine/propulsion controls.

 

Hovedarbeidsoppgaver, ansvarsområde og egenskaper

Kandidaten vi er ute etter skal utføre service og feilsøking på fjernstyrings- og automasjonssystemer for motor, propell og thrustere. Dette i tillegg til oppstart av nye anlegg (commissioning), tuning av DF-motorer samt utarbeiding av rapport og dokumentasjon.

 

Du er serviceinnstilt og har erfaring fra felt service arbeid og du må ha evner til å kunne jobbe selvstendig og ta beslutninger.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev innen automasjon, skipselektronikk eller tilsvarende
  • Høyskoleutdannelse eller Teknisk Fagskole innen fagfeltet
  • Dokumentert og relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
  • God kjennskap til skipselektronikk og regulatorsystem
  • Gode norsk- og engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig

 

Det er krav til helseærklæring for sjøfolk samt bosted i Norge.

 

Arbeidet utføres i rotasjon (4-4) og stillingen krever mye reisevirksomhet. Du vil tilhøre Wärtsilä Norway AS i Rubbestadneset.

 

Opplæring på Wärtsilä sine produkter og systemer vil bli gitt.

 

Kandidaten vi søker har relevant erfaring, rett motivasjon og de personlige egenskapene som skal til for å lykkes.

 

Vi kan tilby:

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende, hektisk og trivelig miljø.
  • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

Søknadsfrist: 01/03/2020

 

Nærmere informasjon om stillingen gies av:

Geir Djupvik, Teamleder

Tlf: +47 45850953

E-post: geir.djupvik@wartsila.com

 

 

Wärtsilä opererer i 80 land verden over og har ansatte med forskjellige ferdigheter, bakgrunn og ambisjoner. Vi tror på like muligheter og personlig utvikling og ønsker å støtte våre ansatte til å finne sin egen karriereutvikling i Wärtsilä.

 

Hvis du ønsker å bli en del av dette dynamiske arbeidsmiljøet, og du tror at dine personlige ferdigheter og kvaliteter stemmer overens med jobbkravene, ser vi frem til å motta jobbsøknaden din sammen med CV.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wärtsilä Norway AS's field service department is searching for an experienced Senior Service Engineer within the field of engine / propulsion controls.

 

Main tasks, responsibilities and skills

The candidate we are looking for will perform service and troubleshooting on remote control and automation systems for engine, propeller and thrusters. This in addition to the start-(commissioning), tuning of DF-engines and preparation of reports and documentation.

 

You are service minded and have experience from field service work and you must have the ability to be able to work independently and make decisions.

 

Qualifications

• Certificate in automation, ship electronics or similar

• College education or Technical School in the field

• Documented and relevant experience can compensate for formal education

• Good knowledge of ship electronics and regulator system

• Good Norwegian/Scandinavian and English knowledge both verbally and in writing

 

There are requirements for health declaration for seafarers as well as residence in Norway.

 

This position requires a lot of travelling. The work is performed in rotation (4-4). You will be part of Wärtsilä Norway AS in Rubbestadneset.

 

Training on Wärtsilä's products and systems will be provided.

 

The candidate we seek has relevant experience, the right motivation and the personal qualities needed to succeed.

 

We can offer:

• Challenging and varied work tasks in an exciting, hectic and pleasant environment.

• Great opportunities for professional and personal development.

 

Last application date: 01/03/2020

 

Further information about the position is provided by:

Geir Djupvik, Team Leader

Tel: +47 45850953

Email: geir.djupvik@wartsila.com

 

Wärtsilä operates in 80 countries worldwide and has employees with different skills, backgrounds and ambitions. We believe in equal opportunities and personal development and want to support our employees in finding their own career development in Wärtsilä.

 

If you want to be part of this dynamic work environment and you believe that your personal skills and qualities match your job requirements, we look forward to receiving your job application along with your CV.