Location(s): 

Rubbestadneset, NO

Function:  Engineering
Job Category:  Engineering

Data & Documentation Engineer

We are now looking for a Documentation and Data Engineer to join the Technical information department (TICD3)  in Rubbestadneset, Norway. 
 

The Technical Information department in Wartsila is taking on new challenges, contributing to Wartsila's drive to deliver sustainable and smart technologies. 


TIDC3 consists of two teams: Content Management and Parts Data Lifecycle Management, focusing on technical documentation and parts data respectively.

 

Are you ready to jump onboard?

As a Data & Documentation Engineer your work will include creating and making available end user documentation and spare parts data for new and existing Wärtsilä products.

 

In this position, your work will focus on: 

 • Take part in creating and publishing technical documentation for Wärtsilä’s portfolio of products.
 • Improve online accessibility of technical information.
 • Maintain and update existing product data and documentation in various systems.
 • Take part in relevant Key User Teams and Expert groups
 • Actively identify, evaluate, and implement new and innovative solutions ensuring continuous development, improvement and harmonisation with global processes and tools.

 

To be successful in this role, we expect you:

 • To be motivated by challenges, have a curious mindset, and be interested in learning.
 • Sharing knowledge and experience with your team members and contributing to the improvement of competence around you.
 • To be positive, proactive and contributes to a good working environment.
 • Have excellent communication skills, with a proven ability to collaborate with a wide range of stakeholders.
 • Working in a structured manner and can work on multiple tasks simultaneously.
 • Self-driven, analytical and goal-focused, with a "can do" attitude.

 

The ideal candidate will have:

 

 • Education at university level, and/or equivalent work experience in technical writing or technical illustration.
 • Excellent language skills in both Norwegian and English. Knowledge of Simplified Technical English (STE) is an advantage.
 • Experience with work and software for technical information and/or spare part data.
 • Understanding of product bill of materials (BOM), technical drawings and office tools.

 

Why you and us?
 

We have an amazing team and a clear purpose. We are passionate about the work we do and hope to find a colleague with a shared passion for smart technologies and a sustainable future.

 

All our employees are encouraged to utilise the variety of training activities, learning solutions and self-study materials that we have to offer which supports the opportunity to further develop your talents and competencies within a very global working environment, in an ambitious and growth orientated organisation. 

 

Contact & next steps?
 

Does this sound like the job for you? If yes, we hope to hear from you before the application deadline below, through submitting your application through our careers portal. We aim to keep you updated on the process all the way.

In case you have questions about the open position, please contact and Marko Steffensen Manager Technical Information, DC3 (marko.steffensen@wartsila.com). 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vi er nå på jakt etter en dokumentasjons- og dataingeniør til vår avdeling for teknisk informasjon (TIDC3) i Rubbestadneset, Norge. 

 

Avdelingen for teknisk informasjon i Wärtsilä tar på seg nye utfordringer og bidrar til Wärtsiläs mål om å levere bærekraftige og smarte teknologier. 

 

TIDC3 består av to team: Content Management og Parts Data Lifecycle Management, med fokus på henholdsvis teknisk dokumentasjon og reservedelsdata. 

 

Er du klar for å hoppe ombord?

 

Som Data & Documentation Engineer vil arbeidet ditt inkludere å både lage og gjøre tilgjengelig sluttbrukerdokumentasjon og reservedelsdata for nye og eksisterende Wärtsilä-produkter.

 

Arbeidsoppgaver:  

 • Ta del i å lage og publisere teknisk dokumentasjon som støtter Wärtsiläs produktportefølje.
 • Forbedre online tilgjengelighet for produktdata og dokumentasjon.
 • Vedlikeholde og oppdatere eksisteende produkt data og dokumentasjon lagret i ulike systemer. 
 • Ta del i relevante ekspertgrupper.
 • Aktivt identifisere, evaluere og implementere nye og innovative løsninger som sikrer kontinuerlig utvikling, forbedring og harmonisering med globale prosesser og verktøy.

 

 Den ideelle kandidaten vil ha: 

 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, og/eller tilsvarende arbeidserfaring innen teknisk skriving eller teknisk illustrasjon.
 • Utmerkede språkkunnskaper i både norsk og engelsk. Kunnskap om forenklet teknisk engelsk (STE) er en fordel
 • Erfaring med arbeid og programvare for teknisk informasjon og/eller reservedelsdata 
 • Forståelse for produkt stykklister (BOM), tekniske tegninger office verktøy

 

Vi ønsker at du:

 • Motiveres av utfordringer, er nysgjerrig og interessert i å lære
 • Deler med andre og bidrar til kompetanseheving rundt deg
 • Er positiv, proaktiv og miljøskapende for vår avdeling og våre samarbeidspartnere
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider strukturert og evner å ha flere baller i luften på en gang
 • Er selvdrevet,  analytisk og målfokusert, med en "kan gjøre" holdning

 

Hvorfor deg og oss? 

Vi har et fantastisk team og et tydelig formål. Vi er lidenskapelig opptatt av arbeidet vi gjør og håper å finne en kollega med en felles lidenskap for smart teknologi og en bærekraftig fremtid. 

Alle våre ansatte oppfordres til å benytte seg av de varierte opplæringsaktivitetene, læringsløsningene og selvstudie-materialene vi tilbyr, som støtter muligheten til å videreutvikle dine talenter og ferdigheter i et globalt arbeidsmiljø, i en ambisiøs og vekstorientert organisasjon. 

 

Kontakt og neste steg 

Høres dette ut som jobben for deg? Hvis ja, håper vi å høre fra deg før søknadsfristen nedenfor, ved å sende inn søknaden din gjennom vår karriereportal. Vi har som mål å holde deg oppdatert gjennom hele prosessen. 

Last application date: 13/10/2023 

 

At Wärtsilä we value, respect and embrace all our differences, and are committed to diversity, inclusion and equal employment opportunities; everyone can be their true self and succeed based on their job-relevant merits and abilities. 

 

This is Wärtsilä 

Wärtsilä is a global leader in innovative technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets. Our team of 17,000 professionals, in more than 200 locations in 68 countries, shape the decarbonisation transformation of our industries across the globe. Read more on www.wartsila.com