Share this Job
Location(s): 

Zwolle, NL

Function:  Supply Chain Management
Job Category:  Support Functions

Warehouse Handler

Job Purpose

 

Het verwerken, opslaan en verzend gereed maken van goederen.

 

Key Accountabilities

 

Registratie/opslag:

 

 • Controleren van inkomende onderdelen en samenstellingen op aantal, codering, conservering en transportschade.
 • Meegeleverde documenten verwerken in Warehouse Management System (SAP).
 • Bij gevonden schade en/of afwijkingen quality inspection informeren en materialen aanbieden voor inspectie.
 • Bij afwijking van materiaalnummer en/of aantallen afwijking vaststellen en de inkoopafdeling informeren.
 • Ordergebonden materialen kenmerken en belanghebbende direct informeren.
 • Materialen inboeken en systeemtechnisch in juiste status zetten.
 • Materialen fysiek op daarvoor bestemde locatie zetten middels transportmiddelen.

 

Toegankelijkheid:

 

 • Zorgen voor de indeling van de magazijnlocaties in het kader van efficiënte opslag en orderpicking van de goederen.

 

Parts handling:

 

 • Op locatie zetten van ingekomen goederen.
 • Verzamelen van materialen vanuit de diverse magazijn locaties.
 • Zorgdragen voor de juiste labeling van de materialen conform orderspecificatie.
 • Consolideren van order en controleren op juistheid en compleetheid.
 • Signaleren van technische incompleetheid bestelling.
 • Verpakken van materialen conform orderspecificatie (gewicht, grootte, conservering).
 • Gereedmaken en –melden voor verzending.

 

Administratie:

 

 • Het verrichten van opvolging en mutaties in SAP.
 • Controleren of het SAP proces juist is gevolgd. Zo nodig corrigeren en rapporteren van afwijking.
 • Tellen van materialen en verwerken van de aantallen in SAP conform telprocedure.

 

Veiligheid:

 

 • Werken en naleven van de veiligheidsvoorschriften welke vermeld staan in QESH manual en vooral de OHSAS18001.

 

Beheer:

 

 • Beheer en uitgifte van Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beheer, onderhoud en certificering van gereedschappen, hijsmiddelen en verpakkingsmachines.

 

 

Skills

 

Knowledge:

 

 • Kennis van de motoronderdelen en hun toepassing.
 • Werking, bediening en veiligheidsvoorschriften van vorkheftruck, reachtruck en veilig hijsen en verpakkingsmachines.
 • Werking van het administratieve magazijnvoorraadsysteem; WE-SAP en Schäfer ANT. Zowel op computer als bij scanners.
 • Werking, bediening en storing zoeken van semi geautomatiseerd plateaulift systemen.
 • Verzendprocedures.
 • Wijze van verpakken en te gebruiken verpakkingsmaterialen.
 • Engels

 

Level of Education:

 

 • LBO – MBO

 

Number of years of experience needed:

 

 • Half jaar

 

Last application date: 30/06/2022

 

At Wärtsilä we value, respect and embrace all our differences, and are committed to diversity, inclusion and equal employment opportunities; everyone can be their true self and succeed based on their job-relevant merits and abilities.


This is Wärtsilä

Wärtsilä is a global leader in innovative technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets. We emphasise innovation in sustainable technology and services to help our customers continuously improve their environmental and economic performance. Our dedicated and passionate team of 17,000 professionals in more than 200 locations in 68 countries shape the decarbonisation transformation of our industries across the globe. In 2021, Wärtsilä’s net sales totalled EUR 4.8 billion. Wärtsilä is listed on Nasdaq Helsinki. Find out more at www.wartsila.com.